Jeg tilbyder / Samtaleterapi / Krop- og gestaltterapi

Krop- og Gestaltterapi

Krop- og gestaltterapi er en terapiform som tager udgangspunkt i den enkeltes oplevelse af sig selv og sin omverden, at selvopfattelsen bliver styrket, og at den enkelte føler sig ligeværdig og ansvarsbevidst i samspillet med omverdenen. kroppen har en central rolle i terapien. Kroppen indeholder vigtige oplysninger om, hvad der er godt og rigtigt for den enkelte. Hvis vi lider psykisk, vil vi ofte kunne registrere fysiske symptomer herpå i form af spændinger forskellige steder i kroppen, spændingstilstande kan blive kroniske hvis vi går længe med dem.
En gestalt er summen af de erfaringer vi har om et objekt. Vi har således en erfaring om hver ting vi har set, hver person vi har kendt. Vi har en mor og en far gestalt, det gør at vi vil kunne vide hvad vores mor eller far ville gøre i en given situation selv om de aldrig har været i den.
Nogle gestalter/erfaringer i vores liv kan have givet os en uhensigtsmæssig adfærd eller vane. Nogle mennesker er en stor undskyldning for sig selv. Nogle har travlt med at have omsorg for andre, men glemmer sig selv. Og andre igen har fået forskellige former for misbrug. Adfærden dækker over udækket behov, f.eks. Behov for anerkendelse, omsorg, at blive hørt m.m. og er skabt for at kompensere for det udækkede behov for at ”passe på os selv”.
I krop- og gestaltterapi tager terapeuten udgangspunkt i det der sker i dag, her og nu. Har klienten en uhensigtsmæssig adfærd, er det en indikator for at der ligger noget tidligere i livet der ikke er (færdig)bearbejdet. Via forskellige terapiformer, vil terapeuten kunne hjælpe klienten til at undersøge disse vaner og adfærd og finde frem til hvordan og hvornår de er opstået, og med hvilket formål, det er denne klarhed, der skal sætte klienten i stand til at ændre uhensigtsmæssig adfærd.

Bibi Morthorst | Søndergade 62 A, 6690 Gørding  | Tlf.: 22241001